Voorwaarden tuin- en zaalhuur:

Betalingscondities

Alle prijzen zijn gebaseerd op collectieve betaling. Betaling zal geschieden op basis van facturatie en binnen twee weken na factuurdatum. (of ter plekke met contant geld, pin, Mastercard, visa of American Express).
Wij accepteren geen briefgeld boven de € 100.

Verlenging van de afgesproken tijden
Wanneer de eindtijd in de reservering wordt overschreden rekenen wij € 50 per uur ter vergoeding van zaalhuur en service van een medewerker.
Bij overschrijding van minder dan een volledig uur wordt het tarief voor het volledige uur verrekend. Dit geldt ook voor de daar op volgende uren.
De verlenging geschied altijd in overleg met de medewerker en is alleen mogelijk indien er die dag geen andere reservering volgt.

Aanbetalingen

Indien de geschatte reserveringswaarde per bijeenkomst meer dan € 2000 bedraagt dient 30% van het begrote bedrag vooraf te worden voldaan. Je ontvangt hiervoor een voorschotnota.

Wijzigen van het aantal personen
Wijzigen in aantallen tot een maximum van 25% van de reservering kunnen uiterlijk 4 dagen voor aanvang kosteloos worden doorgegeven.
- Bij annulering van meer dan 25% van het oorspronkelijke aantal gereserveerde personen brengen we voor het aantal personen dat dit percentage overschrijdt 100% annuleringskosten in rekening.
- Bij annulering van het aantal personen minder dan 4 dagen voor aanvang brengen wij het origineel gereserveerde aantal personen in rekening.
N.B.
* Wij behouden ons het recht voor de in de specificatie genoemde zaal te wijzigen.
* Annuleringen dienen zowel telefonisch als schriftelijk (per email) te worden doorgegeven.
* Het is niet toegestaan zonder overleg meegebrachte eet- en drinkwaren te verstrekken en/of nuttigen.

Annuleringsvoorwaarden Groepen
Voor annuleringen van definitieve reserveringen tot en met 25 personen hanteren wij de volgende voorwaarden (deze voorwaarden gelden ook voor boeking door één of meerdere individuen):
A. Bij volledige annulering tot 14 dagen voor geboekt tijdstip kan de klant kosteloos annuleren.
B. Bij annulering tussen 7 en 14 dagen van te voren dient de klant 25% van de reserveringswaarde te betalen.
C. Bij annulering tussen 2 en 7 dagen van te voren dient de klant 50% van de reserveringswaarde te betalen.
D. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor geboekt tijdstip dient de klant 75% van de reserveringswaarde te betalen.
E. Bij annulering binnen 24 uur voor geboekt tijdstip dient de klant 100% van de reserveringswaarde te betalen.

Voor annuleringen van definitieve reserveringen vanaf 26 personen hanteren wij de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze voorwaarden omvatten samengevat het onderstaande:
(Artikel 9.4.2)
Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende.
A. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.
B. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
C. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
D. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
E. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
F. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
G. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

Uitzondering:
Wij spannen ons tot het uiterste in om de geannuleerde reservering opnieuw te verkopen.
Als het ons lukt de geannuleerde reservering opnieuw te verkopen, komen de annuleringskosten te vervallen. Dit weten wij pas definitief na afloop van de beoogde bijeenkomst.

Uniforme Voorwaarden Horeca
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

https://www.khn.nl/uvh-nl

Online reserveren

Beveiligde boekingsmodule
Beste prijs garantie!